புதன், 4 ஜனவரி, 2012

இருபது வருடங்கள் மகிழ்வா அல்லது துயரமா சூரியனே உன் விருந்து யாருக்கு ?மௌனத்தின் குழந்தைகளாய் இறக்காத சுமைகளோடு மீள்கிறோம் பிறந்த மண்ணுக்கு